Multicultural Services

The Multicultural Senior Center provides older adults, age 60+, with a nutritious hot meal; bilingual social workers to help with housing, medical, financial, caregiver, and long-term care needs; transportation to the center; ESL and citizenship classes; educational presentations; activities; cultural celebrations; and socialization. 

Chinese, Korean, Spanish, Tagalog, Russian/Ukrainian, and Vietnamese speaking staff provide outreach and information services to the Chinese, Korean, Hispanic, Filipino, Slavic, and Vietnamese communities. In addition, the AT&T Language Line allows us to assist callers who speak other languages.


 El “ Senior Services Multicultural Senior Center” le provee adultos de edad 60 en adelante acceso a servicios, incluso: una comida caliente nutritiva; trabajadores sociales bilingües para ayudar con necesidades y situaciones de alojamiento, médico, financiero, cuidadores, y necesidades de cuidado a largo plazo; transporte al centro; ESL y clases de ciudadanía; presentaciones educativas; actividades; celebraciones culturales y socialización.


 

Ang “Senior Services Multi Cultural Senior Center” ay nagbibigay sa mga nakatatanda na edad 60+ ng mga serbisyo tulad ng: malusog na pagkain; alalay ng tauhan na nakakapagsalita ng pangalawang wika upang tumulong sa sa mga pangangailangan ukol sa tirahan, pagpapagamot, pinansiyal, pag-aalaga at kalinga, at transportasyon; edukasyon tulad ng pag-aaral ng Ingles, paghahanda para sa pagiging mamamayan ng Estados Unidos, at iba pang mga klase; iba’t-ibang mga aktibidad at selebrasyon.


 Vietnamese


Korean


 

 


Russian Ukrainian Translation

 

Contact Information:

Multicultural Senior Center meets at
The Center for Healthy Living

Homage Senior Services
4100 Alderwood Mall Blvd., Suite 1
Lynnwood WA 98036-6734

This program has volunteer opportunities - Learn More...

Chinese
Meet Tuesdays
425.290.1249

Filipino
Meet Fridays
425.514.3185

Latino/Hispanic
Meet 1st and 3rd Tuesdays
425.514.3186

Korean
Meet Mondays and Thursdays
425.290.1274

Russian/Ukrainian
Meets at the -
Baker View Apartments, Everett
Monday at 10:00am, lunch at 12 noon
425.740.3796

Vietnamese
Meet Wednesdays
425.290.1256

See what activities and events are happening at the Center for Healthy Living every month.

May Calendar